Bereken dag 28 en dag 90

Gebruik datumformaat dd-mm-jjjj.

Dag 0 (opnamedag)
Dag 28 (vragenlijst)   19-03-2019
Dag 90 (mortaliteit)   20-05-2019