Bereken dag 28 en dag 90

Gebruik datumformaat dd-mm-jjjj.

Dag 0 (opnamedag)
Dag 28 (vragenlijst)   14-07-2019
Dag 90 (mortaliteit)   14-09-2019