Aantal inclusies

CAP-studies

In ongeveer 14 ziekenhuizen in Nederland zijn in de afgelopen 3 jaar twee studies uitgevoerd bij patiënten die met een Community-Acquired Pneumonie (CAP) worden opgenomen: CAP-START en CAP-extra. De studies worden gecoördineerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de logistiek die in deze ziekenhuizen is opgezet voor een groot pneumokokken-vaccinatieonderzoek bij senioren.

Voor de CAP-START studie waren op 31 augustus 2013 voldoende patiënten geïncludeerd en de hoofdresultaten worden binnenkort gepubliceerd. December 2014 werd het benodigde aantal inclusies voor CAP-extra gehaald, op dit moment wordt nog gewerkt aan afronding van de dataverzameling.

Via deze website wordt u geïnformeerd over de voortgang van de studies. Voor medewerkers is tevens nuttige informatie te vinden, zoals het randomisatieschema, screeningslog, etc.

Wat moet ik weten? Voor artsen

We hebben de belangrijkste informatie over CAP-START voor de artsen op een rijtje gezet. >> LEES MEER >>

Publicatie

De resultaten van CAP-START zijn gepubliceerd in D.F. Postma, C.H. van Werkhoven et al. N Engl J Med 2015; 372:1312-1323.