Veelgestelde vragen CAP-START

Wat moet ik doen als de patiënt een contra-indicatie heeft voor het middel van deze periode?

Noteer in de status waarom er een ander middel voorgeschreven wordt. Als dit niet duidelijk vastgelegd is, zal iemand van het onderzoeksteam dit bij u navragen.

Wat is het middel dat ik voor moet schrijven?

Zie www.cap-studies.nl/schema voor het randomisatieschema. U kunt uit deze groepen zelf het middel kiezen waar u de patiënt mee gaat behandelen.

Wat kan ik aan de patiënt uitleggen over de studie?

U hoeft zelf geen informatie aan de patiënt te geven. Iemand van het onderzoeksteam komt tijdens de opname langs bij de patiënt om uitleg te geven. De antibiotica in de verschillende groepen zijn geregistreerd voor de indicatie CAP, daarom hoeft u ook geen toestemming aan de patiënt te vragen voordat u de antibiotica toedient. Wij vragen achteraf toestemming aan de patiënt om zijn/haar gegevens te gebruiken.

Kunnen patiënten die oraal behandeld worden ook in de studie?

JA, alle patiënten die in verband met (werkdiagnose) CAP op een algemene afdeling met antibiotica behandeld worden, kunnen in de studie worden geïncludeerd.