Corticosteroiden

Voor CAP-extra geldt als een van de inclusiecriteria het gebruik van immunosuppressiva in de 3 maanden voor opname. Corticosteroiden worden pas als immunosuppressief beschouwd bij een prednison dosering van 0,5 mg/kg/dag of meer gedurende 14 dagen, of een equivalente dosering van een van de andere corticosteroiden.

Uitzondering: inhalatiecorticosteroiden, intra-articulaire corticosteroiden en corticosteroidenzalf.

Omrekentabel

Glucocorticoide Relatief anti-
inflammatoir effect1
Equivalende dosis
(mg/kg/dag)
Voorbeeld:
Patiënt van 70 kg
(Cortisol) (1) (2,0) 140 mg/dag
Cortison 0,8 2,5 175 mg/dag
Hydrocortison 1 2.0 140 mg/dag
Prednis(ol)on 4 0,5 35 mg/dag
Methylprednisolon 5 0,4 28 mg/dag
Triamcinolon 5 0,4 28 mg/dag
Dexamethason 25 0,075 5.25 mg/dag
Betamethason 25 0,075 5.25 mg/dag

1. Bron: Farmacotherapeutisch kompas