In- en exclusiecriteria

Inclusiecriteria

 • Volwassen patiënt (18+)
 • (Verdenking op) Community-Acquired Pneumonie
 • Minimaal 1 van deze comorbiditeiten aanwezig:
  • HIV-infectie
  • Leukemie *
  • Lymphoom *
  • Ziekte van Hodgkin *
  • Multiple myeloom *
  • Gegeneraliseerde maligniteit *
  • Chronisch nierfalen (krijgt nierdialyse of niertransplantatie) of nefrotisch syndroom
  • Immunosupressieve therapie in de 3 maanden voor opname **
  • Orgaan- of beenmergtransplantatie

  * Waarbij de patiënt in de afgelopen 5 jaar behandeld is met (of een indicatie had voor) chemo- en/of radiotherapie

  ** Voor corticosteroiden geldt een afkappunt van prednison 0,5 mg/kg/dag gedurende 14 dagen, of een equivalende dosering van een ander corticosteroid. Inhalatie-, intra-articulaire of locale steroiden worden niet als immunosupressief beschouwd.

Exclusiecriteria

 • Recente ziekenhuis- of verpleeghuisopname (meer dan 48 uur opname in afgelopen 2 weken)